Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Adenokarcinom pankreatu a diabetes - možnost časné diagnostiky a léčba

Adenokarcinom pankreatu a diabetes - možnost časné diagnostiky a léčba

MUDr. Pavel Škrha, Ph.D.
9. 5. 2024

Přednáška se zaměřuje na karcinom pankreatu, který je v ČR na třináctém místě ve světovém výskytu. Riziko roste s věkem pacienta. Genetická zátěž je jeden z neovlivnitelných faktorů, který může riziko zvýšit až 130násobně. Sedavý způsob života a diabetes mellitus (prvního i druhého typu) také zvyšují riziko. Existují dva mechanismy rozvoje nádoru: cukrovka zvyšuje riziko karcinomu a karcinom způsobuje cukrovku. Antidiabetická léčba ovlivňuje riziko karcinomu pankreatu; metformin snižuje riziko, zatímco sulfonylurea a inzulin ho zvyšují. Moderní antidiabetika, jako glifloziny a DPP‑4 inhibitory, mají různé účinky a potřebují další výzkum. Diagnostika a léčba závisí na časném zachycení onemocnění. Zobrazovací metody jako CT mohou odhalit malé léze, ale biochemické ukazatele jsou zatím omezeně spolehlivé. Co přinesly výzkumy mikroRNA a dalších biomarkerů? A jak přizpůsobit diabetickou péči u těchto pacientů?

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.