Úvod » Výroční konference C&CVD study group 2024

Výroční konference C&CVD study group 2024

Letošní výroční mezinárodní konference C&CVD, která se konala v Praze, přinesla neuvěřitelný objem nových poznatků a diskuzí týkajících se vztahu mezi diabetem a kardiovaskulárními komplikacemi. S více než 16 lety historie se tato konference stala klíčovým místem pro setkání předních odborníků – diabetologů, kardiologů a dalších specialistů. Během několika dní jsme měli možnost vyslechnout přednášky světových kapacit, jako byl prof. Michael A. Nauck, který přinesl nové pohledy na inkretinová mimetika GLP-1 a GIP receptorové agonisty, nebo Dr. Patricia Zaharia, která se zabývala potřebou nové typologie diabetu pro lepší zvládání komplikací. Zvlášť zaujala debata o novém standardu SCORE2-diabetes pro hodnocení 10letého kardiovaskulárního rizika u lidí s diabetem 2. typu v Evropě, kterou vedl prof. Eberhard Standl. A nebylo to jen o přednáškách. Síla této konference byla i ve sdílení zkušeností během přestávek na kávu, obědů a networkingových akcí.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.