Úvod » Luhačovice 2024 » Kongresové videokomentáře » Časné fáze diabetu

Časné fáze diabetu

prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
27. 4. 2024

Pana profesora Saudka zaujalo sympozium věnované časným fázím diabetu 1. typu. „Na tento program jsem se v podstatě velmi těšil, protože se podobnou problematikou zabývám, avšak nikoli u dětí, ale u dospělých," říká prof. Saudek a vysvětluje, že prezentace potvrdily, že diabetes 1. typu není onemocnění, které by náhle vzniklo v určitém okamžiku, ale že trvá dlouhou dobu, než se onemocnění rozvine do plného klinického obrazu. Jaké antigeny umožňují identifikaci určitého okruhu rizikových osob? V čem je celopopulační výhodný a jaké výsledky přinesla studie s monoklonální protilátkou teplizumabem?

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.