Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Current and future perspectives: from TITR to cellular solutions

Current and future perspectives: from TITR to cellular solutions

prof. Thomas Danne
27. 4. 2024

Máte jedinečnou příležitost zhlédnout přednášku zahraničního hosta právě nyní z plného záznamu. Prof. Zdeněk Šumník představil Thomase Danneho ve Výročním magazínu České diabetologické společnosti: „Profesor Danne je opravdová megastar našeho oboru, člověk, který zásadně ovlivňuje chod světové diabetologie. Byl první, kdo společně s Moshe Phillipem a Tadejem Battelinem uzavřel smyčku mezi kontinuálním monitorem glykémie a inzulinovou pumpou, založil a vede největší globální registr diabetu SWEET a podílí se na řadě relevantních doporučení týkajících se autoimunitního diabetu pro děti i dospělé a jeho terapie. Pokud jste měli možnost navštívit v posledních letech některou z velkých diabetologických konferencí, můžete si být téměř jisti, že tam profesor Danne přednášel jako zvaný řečník a vzácný host.“

Můžeme potvrdit, že přednáška zahraničního hosta, zařazená do prvního čtvrtečního bloku odborných sdělení, byla mimořádný zážitkem, který si s námi můžete nyní připomenout.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.