Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Doporučované dietní postupy v léčbě obezity a diabetu 2. typu

Doporučované dietní postupy v léčbě obezity a diabetu 2. typu

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
6. 6. 2024

Tato přednáška zdůrazňuje význam klinické výživy při obezitě a diabetu 2. typu, s důrazem na prevenci a terapii. Přednáška poukazuje na chronickou povahu obezity a její spojení s diabetem 2. typu. Zabývá se vlivem genetiky a vnějších faktorů na vznik obezity a diabetu, a také strategiemi léčby založenými na energetické restrikci a kvalitě stravy. Podotýká důležitost nutriční edukace pacientů a potřebu omezit konzumaci zpracovaných potravin. Přednáška také diskutuje o různých stravovacích vzorcích a jejich vlivu na zdraví, včetně intermitentních diet a důležitosti dalšího výzkumu v této oblasti.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.