Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Financování ambulantní diabetologické péče. Programy do r. 2023 a cíl změny

Financování ambulantní diabetologické péče. Programy do r. 2023 a cíl změny

MUDr. Renata Knorová
9. 5. 2024

MUDr. Renata Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ve své přednášce představuje nový přístup k bonifikacím v oboru diabetologie. Promluva popisuje změny ve financování péče o pacienty s diabetem, kritéria pro bonifikace a způsoby, jakými lze tyto bonifikace získat. Diskutuje se o potřebě elektronizace komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče a pojišťovnou, jakož i o způsobech zvyšování kvality péče, včetně intenzifikace péče o pacienty s diabetem druhého typu a péče o pacientky s gestačním diabetem. Jsou nastíněny také podmínky pro akutní péči o nedispenzarizované pacienty s diabetem. Video zdůrazňuje spolupráci s odbornou společností a potřebu adaptace na nové metody v rámci zdravotnického systému.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.