Úvod » Luhačovice 2024 » Kongresové videokomentáře » Inzulinová rezistence pohledem prof. Milana Kvapila

Inzulinová rezistence pohledem prof. Milana Kvapila

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
27. 4. 2024

Profesor Milan Kvapil ve svém komentáři zmiňuje, že inzulinová rezistence je stále jedním ze základních rysů diabetu, je jeho základní příčinou a zdrojem celého klastru komplikací, které zvyšují riziko kardiovaskulárního úmrtí, infarktu, mozkových příhod. Co zaznělo na sympoziu ČDS s názvem Inzulinová rezistence REVIVAL?

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.