Úvod » Luhačovice 2024 » Kongresové videokomentáře » Jak zlepšit financování diabetologické péče v tomto roce?

Jak zlepšit financování diabetologické péče v tomto roce?

MUDr. Marcela Szabó
27. 4. 2024

Sympozium ČDS na téma financování ambulantní péče navštívil pan náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny a paní ředitelka ze Svazu zdravotních pojišťoven. Diskutovali jsme o tom, jak je možné financovat diabetologickou péči nejenom do budoucna. Paní doktorka Marcela Szabó v komentáři informuje, jak zlepšit financování pro tento rok v motivačního bonifikačních programech.

Sledujte dále naše stránky portal.diab.cz, kde vám v dohledné době nabídneme celý záznam sympozia.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.