Úvod » Společnost » Ze sekcí ČDS » Moderní technologie a diabetologie. Zpráva o činnosti Technologické sekce ČDS

Moderní technologie a diabetologie. Zpráva o činnosti Technologické sekce ČDS

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
6. 6. 2024

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.Technologická sekce má v rámci České diabetologické společnosti své pevné místo a nejen poslední vývoj na poli umělé inteligence, ale i přibývající nároky mladé generace pacientů na moderní přístupy k léčbě to potvrzují. Technologie zasahují do našich osobních a pracovních životů a my na to musíme umět reagovat. Technologická sekce je v těchto věcech v pozici průkopníka a aktivního účastníka. Chceme se trvale zasazovat o to, aby nové postupy vzaly na vědomí i všechny ostatní složky zdravotnického systému – od Ministerstva zdravotnictví přes plátce péče až po pacienty. Ty pak musíme edukovat nejen v pochopení jejich nemoci, ale nově teď i ve využívání moderních léčebných a preventivních postupů. Aby byli lékaři na výzvy připraveni, nabízí Technologická sekce širokou podporu.

Výbor Technologické sekce ČDS pracuje od října 2022 ve složení Jan Šoupal (předseda), Zdeněk Šumník (místopředseda), Martin Prázný, Michal Krčma, Lenka Petruželková, Robert Bém, Kateřina Čechová, Martin Haluzík, Radomíra Kožnarová, Klára Sochorová, Elena Šilhová, Aneta Hásková a Zdeněk Rušavý.

V poslední době byla činnost Technologické sekce ČDS orientována především na zvýšení dostupnosti glukózových senzorů pro pacienty s diabetem 2. typu a ostatními typy diabetu, kteří jsou léčeni intenzifikovanou inzulinovou terapií. Návrh ČDS na rozšíření úhrady glukózových senzorů byl předložen kategorizační komisi MZ ČR a ta návrh doporučila k přijetí v březnu 2023. Proti tomuto přijetí hlasovala VZP, a proto byly další měsíce věnovány snaze o nalezení kompromisu. Výsledkem několika následujících jednání byl upravený návrh, který byl v lednu 2024 opět předložen k posouzení kategorizační komisi MZ ČR. Návrh byl i tentokrát přijat, nově i s kladnými hlasy VZP a Svazu zdravotních pojišťoven ČR. V současné době jsou upravená kritéria pro předepisování glukózových senzorů zpracována do novely zákona číslo 48, o které bude v tomto roce hlasovat Poslanecká sněmovna ČR. V případě kladného stanoviska by se pacienti dočkali úhrady od začátku roku 2025. Podrobnější informace o návrhu budou představeny v průběhu 60. diabetologických dní v Luhačovicích.

Ve spolupráci s výborem ČDS se Technologická sekce věnovala také kultivaci výkonů pro analýzu fotografie sítnice pořízené pomocí očních kamer s následným vyhodnocením umělou inteligencí. V listopadu 2023 jsme se účastnili jednání, které inicioval Svaz zdravotních pojišťoven ČR. V rámci této schůzky byla úspěšně obhájena existence jednotlivých výkonů pro vyšetření očního pozadí (13117, 13118, 13119). Z údajů Svazu zdravotních pojišťoven ČR vyplývá zejména to, že některá zdravotnická zařízení vykazují velmi vysoké procento nehodnotitelných snímků (až 80 %!). Akceptovatelné procentuální zastoupení nehodnotitelných výsledků vykázaných pojišťovně by se přitom mělo pohybovat do 10 %. Je proto nutné důkladně proškolit zdravotnický personál, který fotografii sítnice pořizuje, a následně dostatečnou erudici pravidelně ověřovat. Po tomto jednání se také sjednotil přístup jednotlivých pojišťoven k nasmlouvání a ohodnocení výkonů pro analýzu oční sítnice. Všechny zdravotní pojišťovny nyní nasmlouvají výkon v hodnotě 517 bodů, nicméně hodnota bodu je u tohoto výkonu zvýšena na 1,51 Kč. Částka, kterou pojišťovny uhradí zdravotnickému zařízení za jedno vyšetření, je tedy 781 Kč. Pro nasmlouvání výkonu je podmínkou certifikát o absolvovaném kurzu diabetické retinopatie, který garantuje ČDS.

Chceme se trvale zasazovat o to, aby nové postupy vzaly na vědomí i všechny ostatní složky zdravotnického systému – od Ministerstva zdravotnictví přes plátce péče až po pacienty. Ty pak musíme edukovat nejen v pochopení jejich nemoci, ale nově teď i ve využívání moderních léčebných a preventivních postupů. Aby byli lékaři na výzvy připraveni, nabízí Technologická sekce širokou podporu.

 

Článek je převzat z Výročního magazínu České diabetologické společnosti, ročník 1, 2024.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.