Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Nová klasifikace stádií diabetu 1. typu

Nová klasifikace stádií diabetu 1. typu

MUDr. Vít Neuman, Ph.D.
6. 6. 2024

Autor přednášky se zaměřuje na možnou drobnou změnu v klasifikaci stadií diabetu, která by mohla výrazně ovlivnit naše vnímání a přemýšlení o této nemoci, zejména u dětí v České republice. Díky databázi Čenda víme, že v roce 2023 se v Česku s diabetem 1. typu léčí asi 4200 dětí. Genetické faktory, konkrétně HLA geny, výrazně ovlivňují riziko vzniku diabetu 1. typu. Některé kombinace HLA genů riziko zvyšují, zatímco jiné jsou protektivní. Kromě HLA genů existují také non-HLA geny, které mají menší vliv na riziko vzniku diabetu. Diabetes není pouze geneticky podmíněný, významnou roli hrají i vnější vlivy, což dokládají studie na jednovaječných dvojčatech. Autoimunita se často rozvíjí brzy, první protilátky se mohou objevit již v prvním roce života. Přítomnost jedné protilátky zvyšuje celoživotní riziko vzniku diabetu na 15 %, přítomnost dvou nebo více protilátek téměř na 100 %. Jaké výsledky přinesl probíhající screening diabetu v Německu a lze očekávat podobné výsledky také u českých dětí?

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.