Novinky z podiatrické sekce

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
6. 6. 2024

Alfou a omegou činnosti Podiatrické sekce zůstává zkvalitnění a zpřístupnění podiatrické péče v České republice. Jaké aktivity má podiatrická sekce za sebou? Jaké výsledky ukázal vnější audit? Paní doktorka se také věnuje ekonomice, preventivním pedikúrám, novým výkonům od 1. ledna 2024 i výkonu, který se podařilo prosadit společně s Českou angiologickou společností.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.