Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Organizace péče a úhrady ambulantních diabetologů

Organizace péče a úhrady ambulantních diabetologů

PhDr. Mgr. Jan Bodnár LL.M.
9. 5. 2024

Na sympoziu ČDS o financování ambulantní péče bylo diskutováno o různých aspektech zdravotního systému, včetně nákladů na léčbu diabetu, které jsou stále významnější. Prezentující poukázal na aktivní roli diabetologické společnosti v Česku ve zavádění inovativních přístupů, které by mohly výrazně přispět k efektivnějšímu využívání dostupných financí. Zmíněny byly i novinky v legislativě a změny v bonifikacích pro lékaře, které by měly vést k lepší péči o pacienty. Jaké jsou budoucí výzvy v oblasti financování zdravotnictví?

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.