Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Panel odborníků "Nerudovo podiatrické - Co s tím"

Panel odborníků "Nerudovo podiatrické - Co s tím"

MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL.M.
9. 5. 2024

Unikátní panelová diskuse proběhla pod záštitou odborníků v oblasti podiatrie a diabetologie. Témata „Nerudova podiatrického ‑ Co s tím?" zahrnovala pedikúru, biomechaniku a ischemii. MUDr. Koliba se podělil o novinky v prevenci a léčbě syndromu diabetické nohy, který významně ovlivňuje morbiditu a mortalitu pacientů s diabetem po celém světě. MUDr. Jirkovská představila význam pravidelné pedikúry v prevenci vzniku defektů a podělila se o klinické případy, které demonstrují její účinnost. MUDr. Záhumenský se zaměřil na biomechaniku nohy a význam individuálně vyrobených ortopedických vložek pro pacienty s diabetem. MUDr. Venerová se zaměřila na komplexní přístup k léčbě diabetické nohy, včetně interdisciplinární spolupráce a integrace moderních technologií.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.