Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Pankreatitida a diabetes - diagnostika a léčba

Pankreatitida a diabetes - diagnostika a léčba

doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
9. 5. 2024

Prof. Zdeněk Rušavý ve své přednášce představil kazuistiku 50letého muže, který po pankreatitidě vyvinul diabetes. Tento případ zdůrazňuje význam správné diagnostiky postpankreatického diabetu, který se často objevuje po pankreatitidě a může být zaměněn za jiné typy diabetu. Prof. Rušavý zmínil, že postpankreatický diabetes má vyšší riziko hypoglykemií a kardiovaskulárních komplikací. Doporučuje pravidelný monitoring a léčbu inzulinem, glifloziny a metforminem. Přednáška rovněž upozornila na význam interdisciplinární spolupráce a moderních technologií v léčbě diabetu.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.