Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Patofyziologie diabetu při postižení exokrinního pankreatu

Patofyziologie diabetu při postižení exokrinního pankreatu

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
9. 5. 2024

Exokrinní a endokrinní část pankreatu na sebe navzájem působí, nejde o izolované jednotky. Vždy je třeba posoudit, o jaký typ diabetu jde. Jaká jsou diagnostická kritéria sekundárního diabetu a proč je nutná mezioborová spolupráce? A jaký je mechanismus vzniku diabetu u karcinomu pankreatu?

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.