Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Prevence diabetu 1. typu: update 2024

Prevence diabetu 1. typu: update 2024

prof. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
6. 6. 2024

Tato přednáška byla zaměřena na možnosti léčby pacientů s diabetes mellitus 1. typu ve fázi dvě, tedy před přechodem do fáze tři, kdy je již nemoc plně manifestována. Byly diskutovány výsledky několika studií, zejména studie s preparátem teplizumab, humanizovanou monoklonální protilátkou anti‑CD3. Studie PROTECT fáze tři ukázala, že teplizumab může snížit potřebu inzulinu u pacientů s DM1, i když neovlivňuje hladinu glykovaného hemoglobinu. Bylo také zmíněno, že teplizumab dokáže oddálit nástup klinické fáze diabetu o dva roky u rizikových pacientů. Autorka se věnovala také jiným imunoterapeutickým přístupům, antivirové léčbě a použití verapamilu jako adjuvantní léčby ke snížení glukotoxicity beta buněk. Intervenční léčba má potenciál zpomalit autoimunitní destrukci beta buněk, ale je nutné začít léčbu včas, tedy v preklinické fázi diabetu. K tomu je nezbytný screening, jaký je například realizován v projektu Betty.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.