Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Proč potřebujeme populační screening diabetu 1. typu?

Proč potřebujeme populační screening diabetu 1. typu?

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
6. 6. 2024

V přednášce zabývající se projektem Betty, součástí evropské iniciativy Identify, byly detailně rozebrány plány a cíle tohoto ambiciózního programu. Projekt Betty zaujímá v rámci České republiky významné postavení, neboť se zaměřuje na screening časných stadií diabetu prvního typu u českých dětí. Důraz je kladen na detekci vícečetných auto protilátek, klíčového indikátoru pro diagnostiku diabetu prvního typu. Autoři detailně popisují proces screeningu, který zahrnuje odběr krve a následné vyšetření těchto auto protilátek, což má potenciál výrazně zlepšit detekci diabetu v raných stadiích. Zvláštní pozornost byla věnována spolupráci s lékaři a dětskými odděleními, bez kterých by úspěch projektu nebyl možný. Jaké jsou cíle projektu?

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.