Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Screening tyreopatií v těhotenství – aktuální situace v ČR

Screening tyreopatií v těhotenství – aktuální situace v ČR

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
6. 6. 2024

Docent Jiskra se zaměřuje na problematiku screeningu thyreopatií v těhotenství a uvádí, že tato otázka je předmětem diskuzí již 20 let. Prezentuje stav v České republice a shrnuje, že neléčené thyreopatie mohou vést k těhotenským komplikacím, jako jsou potraty, předčasné porody, gestační hypertenze, gestační diabetes a také negativně ovlivňují psychomotorický vývoj plodu i matky po porodu. Randomizované studie, které by měly potvrdit efektivitu léčby thyreopatií v těhotenství, jsou často eticky problematické. Některé studie ukazují, že léčba subklinické hypotyreózy snižuje riziko potratů a předčasných porodů, ale jiné faktory, jako je psychomotorický vývoj, nejsou jednoznačně ovlivněny. Cílený screening na rizikové skupiny žen není efektivní, protože mnoho žen s mírnou hypotyreózou nemá žádné rizikové faktory. Projekt realizovaný v letech 2019‑2022, zahrnující testování 3500 žen, ukázal vysokou pozitivitu testů, což by bylo neúnosné pro zdravotní systém. Proto je doporučeno zjednodušit screening pouze na měření TSH s následným testováním, pokud je výsledek pozitivní. Navrhuje se vytvoření speciálního laboratorního kódu pro screening TSH, který by umožnil automatické doplnění dalších testů bez nutnosti další žádanky. Gynekologové by podle návrhu měli zahájit léčbu podle specifikovaného algoritmu na základě výsledků testů. Nutné je zavedení systémových změn pro efektivní screening a následnou péči i zapojení gynekologů do procesu včasného zahájení léčby.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.