Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Současnost a perspektivy umělé inteligence v diabetologii

Současnost a perspektivy umělé inteligence v diabetologii

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
8. 5. 2024

V tomto videu se vracíme na sympozium ČDS Technologie, kde byly představeny nejnovější pokroky v oblasti umělé inteligence a jejího využití v diabetologii. Experti se zaměřili na praktické aplikace AI, jako jsou algoritmy v inzulinových pumpách či diagnostika diabetické retinopatie, a diskutovali o budoucích výzvách a možnostech. Video nabídne ucelený pohled na potenciál umělé inteligence v medicíně a zdůrazní jak její přínosy, tak i překážky, které je třeba překonat pro její bezpečné a efektivní začlenění do klinické praxe. Uvolníme si v budoucnu ruce pro kreativitu?

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.