Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Světlá buducnost před námi aneb jaké nové léky můžeme očekávat?

Světlá buducnost před námi aneb jaké nové léky můžeme očekávat?

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
6. 6. 2024

Prof. Martin Haluzík ve své přednášce představil současné a budoucí možnosti léčby obezity. Zaměřil se na léky jako semaglutid a tirzepatid, které výrazně snižují hmotnost a zlepšují metabolické parametry. Semaglutid také snižuje riziko kardiovaskulárních a renálních komplikací. Tirzepatid vede k významnému poklesu hmotnosti, ale váha se po vysazení léku může částečně vrátit. Haluzík také zmínil nové molekuly jako orforglipron, cotadutide a retatrutide, které vykazují slibné výsledky. Důraz klade na potřebu komplexních programů zahrnujících farmakoterapii a režimová opatření. Výsledky ukazují, že nová léčba nejen snižuje hmotnost, ale také zlepšuje kardiovaskulární a renální zdraví, což je velký příslib do budoucnosti.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.