Úvod » Luhačovice 2024 » Záznamy přednášek z 60. diabetologických dnů » Syllabova přednáška 2024 - Patofyziologické aspekty syndromu diabetické nohy

Syllabova přednáška 2024 - Patofyziologické aspekty syndromu diabetické nohy

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
27. 4. 2024

Syndrom diabetické nohy představuje závažnou komplikaci diabetu s dalekosáhlými důsledky, a přitom není v ČR dostatek podiatrických pracovišť, potřebujeme jich asi trojnásobek. MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D., s problematikou diabetické nohy spojila prakticky celou svou medicínskou kariéru a zcela zaslouženě otevře slavnostní Syllabovou přednáškou odborný program 60. diabetologických dnů. O tom, že je vynikající lékařkou, vědkyní, pedagožkou a organizátorkou, není vůbec žádných pochyb. Rád bych ale zdůraznil, že je také nesmírně zručná a pracovitá, a to nejen v ambulanci, se skalpelem, sondami a sádrou, ale také ve svých zahradách, kde nachází cenný klid a kompenzaci za energii vynaloženou v oblasti, které se chce málokdo věnovat dobrovolně. Vlaďka Fejfarová má odhodlání, zkušenosti a lidské vlastnosti, díky nimž pomáhá rozšiřovat podiatrickou síť a posouvat podiatrické obzory nejen v Česku, ale i na mezinárodní úrovni. Důkazem budiž i aktuální přípravy kongresu DFSG (Diabetes Foot Study Group) v roce 2025 v Praze. (prof. Martin Prázný, Syllabova přednáška 2024, Výroční magazín ČDS)

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.